Informasjon og bestilling: Tlf: +47 464 12 959, e-mail:post@ConsensioCoaching.no

Coaching etter utstasjonering

Å flytte hjem etter endt utstasjonering kan oppleves like vanskelig som å flytte til et nytt land. Den siste etappen trenger imidlertid ikke å bli en negativ opplevelse dersom man er forberedt, og har tatt de nødvendige forhåndsregler. De fleste som skal flytte utenlands forventer noen utfordringer på sitt nye bosted, men alle er ikke klar over at det ofte blir et omvendt kultur sjokk å flytte hjem igjen. Dette kan derfor oppleves enda mer stressende, siden man ikke er forberedt på hvordan det vil oppleves. Ofte undervurderer man tilpassningen som kreves, og man forventer at det å flytte hjem er å komme tilbake til kjente og trygge omgivelser.

Noen utfordringer kan være:


Det er viktig at utstasjonerte som flytter hjem, setter seg nye mål og prioriteringer. Coaching bidrar til en enklere re-integrering på hjemstedet, og med de rette forberedelser får en følelse av "Borte bra, men hjemme best!"

"When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us"
Helen Keller