Informasjon og bestilling: Tlf: +47 464 12 959, e-mail:post@ConsensioCoaching.no

Coaching for utstasjonering

I dagens globale markedssituasjon er mange bedrifter avhengig av mobilitet blant ansatte og investerer store summer i medarbeidere på utenlandsopphold. For å få størst mulig avkastning på denne investeringen, er det veldig viktig at den utstasjonerte og familien blir integrert på sitt nye bosted, og finner sin plass i lokalmiljøet.

Å forholde seg til sin nye livssituasjon med de endringene dette innebærer er ofte en utfordring for den utstasjonerte og dennes familie. Mange strever med å gjøre de nødvendige tilpassninger som trengs for å finne seg til rette. Mange opplever at de er alene om å mestre den nye livssituasjonen. Erfaring viser at de første 2-6 månedene er veldig viktige for utfallet av resten av utenlandsoppholdet.

Coaching av utstasjonerte innebærer skreddersydd støtte for hele familien. For den hjemmeværende partner innebærer coaching programmet både karriere veiledning og støtte til å etablere nye rutiner i vertslandet ved å identifisere mål og utarbeide en realistisk handlingsplan. Dette foregår gjennom en dialog med den utstasjonerte og/eller partner hvor man fokuserer på verdier, mål og holdninger, samt hvordan man oppnår målene.

En erfaren og profesjonell coach stiller de rette spørsmålene og bruker de rette teknikkene som gir den utstasjonerte/partneren mulighet til å finne svarene som er relevant for dem. Rollen til en coach er å være en støttespiller som bidrar til at den utstasjonerte blir motivert og inspirert til å oppnå både personlige og karrieremessige mål.

Som utstasjonert er livet i endring både praktisk og følelsesmessig. Consensio Coaching tilbyr coaching tilpasset den enkeltes praktiske hverdag og behov.

"You can dream, create, design and build the most wonderful place in the world, but it requires people to make the dream a reality"
Walt Disney