Informasjon og bestilling: Tlf: +47 464 12 959, e-mail:post@ConsensioCoaching.no

Karriere Coaching

Consensio Coachings programmer fokuserer på individuell karriereplanlegging. Konstruktiv tilbakemelding knyttet til personlige egenskaper brukes aktivt for å kartlegge ulike karrierevalg. Prosessen tydeliggjør behov for endringer og relevante tiltak.

Hovedelementer:

"Outer changes always begin with an inner change of attitude"
Albert Einstein