Informasjon og bestilling: Tlf: +47 464 12 959, e-mail:post@ConsensioCoaching.no

NLP Praktiker

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) en adferdsmodell og et sett av eksplisitte ferdigheter og teknikker, grunnlagt på 70 tallet av Richard Bandler og John Grinder. NLP studerer mønstrene eller programmene som er skapt av vekselvirkningen mellom hjernen (neuro), språk (lingvistisk) og kroppen.

ConsensioSmallHouse ConsensioSmallHouse2


Fra et NLP perspektiv er det denne vekselvirkningen som skaper positiv og negativ oppførsel og tankegang. Det er også denne vekselvirkningen som kan endre tanker og oppførsel. Bruk av NLP kan påvirke en rekke faktorer som blant annet vekttap, røykeslutt, fobier, stress og angst. Videre kan det føre til bedring av selvbilde og selvtillit.

Kort fortalt, måten vi oppfatter våre tidligere erfaringer kan påvirke hvordan vi ser på nåtid og fremtidige opplevelser. Vi har alle vår egen 'modell' av verden som er unik for den enkelte. Dette er din anledning til å utfordre og forandre dine opplevelser til det bedre, på en måte som gir mening for deg.

"Where you start is not as important as where you finish"
Zig Ziglar