Informasjon og bestilling: Tlf: +47 464 12 959, e-mail:post@ConsensioCoaching.no

Personlig Coaching

Gjennom bruk av anerkjente og effektive coaching verktøy, kartlegges individuelle prioriteringer og ambisjonsnivå. Hovedfokus er oppnåelse av individuelle mål, og nødvendige endringer som trengs for å lykkes. Coachen bidrar til en personlig bevisstgjøring rundt den enkeltes ambisjoner både privat og karrieremessig, og øker mulighetene for å realisere drømmene. Personlig coaching tar utgangspunkt i nåtid og er tilpasset den enkeltes hverdag. Prosessen fører til økt selvinnsikt ved at coachen gir støtte og veiledning uten å være kritisk eller dømmende.